Nyheter

Inga resultat

Ge oss ditt seminarietips

30 augusti / 2023

Under Persontrafik 2024 kommer deltagarna att få tillgång till ett högaktuellt konferensprogram utformat för alla som är involverade inom kollektivtrafiken på olika sätt. Programmet utgörs av sessioner som kommer att utforska gemensamma frågeställningar, aktuella ämnen samt framtida utveckling. Här kommer det finnas utrymme för att presentera nyskapande tankar, innovativa idéer och debatt....

Läs vidare

Högt betyg för årets konferensprogram och nöjda utställare

15 februari / 2023

Intresset för Persontrafik var stort efter fyra års uppehåll. I den stora besökar- och utställarundersökning som gjordes efter mässan framkom att årets omfattande konferensprogram fick högt betyg hos besökarna och att det var en hög besökarkvalitet där sju av tio av besökarna har köpinflytande. En majoritet av utställarna lyfter Persontrafik som den viktigaste mässan att medverka på. – Vi är...

Läs vidare

Intervju med Ling Wee Lee, Deputy Group CEO och President International, SMRT

10 november / 2022

John Hultén, företåndare K2, intervjuar Ling Wee Lee från SMRT om kollektivtrafiken i Singapore.

Läs vidare

”Det handlar om att våga prova nytt”

20 augusti / 2022

Som vd för ett av Sveriges största regionala kollektivtrafikbolag har Sofia Malander koll på vad som krävs: kundfokus, ständig utveckling och en modig personal. Det modet vill hon gärna sprida till resten av branschen. Med ett nytt differentierat prissystem gjorde Östgötatrafiken och Sofia Malander rubriker tidigare i år. Lågtrafikbiljetten gör det billigare för kunder som vill resa utanför rus...

Läs vidare

Framtidsmålet: 2030 ska fyra av tio motoriserade resor ske med kollektivtrafiken

22 juni / 2022

Nytt mål och en programförklaring med en diger åtgärdslista för kollektivtrafikbranschen och politikerna för att nå klimatmålen. Det blev resultatet när Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen drog igång ett projekt för en nystart av kollektivtrafiken efter pandemin och tog fram en gemensam programförklaring. Syftet med projektet är att utveckla kollektivtrafiken framå...

Läs vidare