Heldag med spårtrafik i fokus

För första gången någonsin ägnar Persontrafik en hel dag åt spårtrafik. Representanter från olika delar av branschen kommer till mässan för att prata om sina visioner för både järnväg och spårvagnstrafik, men också om personalbrist och problem med tekniken. Hoppa på framtidståget och se i vilken riktning det bär!

I dagsläget finns många utmaningar kring järnvägens skick och framtid. Därför riktas strålkastarljuset extra mycket mot spårtrafik i årets upplaga av Persontrafik. Redan på förmiddagen under mässans första dag inleds heldagsprogrammet med en presentation av Göteborgs satsning på spårvägen. För att klara ökningen av resenärer byggs nya spårvagnsspår och stationer och även ny depå. Dessutom håller vagnparken på att ersättas med längre fordon.

Men det är inte bara i Göteborg som trycket ökar när fler vill resa hållbart. Redan idag är det trångt på järnvägsspåren så vad finns det för visioner för framtidens tågtrafik? I programpunkten ”Vart är järnvägen på väg” medverkar bland annat Sofia Hellberg, infrastruktur- och kollektivtrafikchef i Västra Götalandsregionen. Som målsättning har regionen att trefaldiga tågresandet jämfört med år 2006 till 130 000 resor per dag år 2035.

  • För att klara det behöver vi göra en ordentlig satsning på tågtrafikering och på att stärka infrastrukturen. Vi tror på järnvägen som framtidens transportmedel, kommunikationer som fungerar bra innebär att invånarna snabbt kan ta sig till arbete, skola och fritidsaktiviteter, säger hon.

I höst lämnar regeringen över sin infrastrukturproposition till riksdagen. Förslaget har fått mycket kritik för att det fokuserar för mycket på underhåll.

  • Eftersom vi blir många fler människor i landet som vill kunna resa till varandra och hållbart behöver vi också investera och bygga nytt. Det handlar även om tillväxt och näringslivets konkurrenskraft, att det går att transportera gods på järnvägen. För att både godståg och persontåg ska få plats krävs det mycket mer järnvägskapacitet, säger Sofia Hellberg.

 

Järnvägscollege säkrar kvaliteten

En annan punkt under dagen handlar om en lika högaktuell fråga – kompetensförsörjningen. Idag saknas personal inom järnvägens samtliga yrkeskategorier och vad vore trafiken utan sina lokförare och tekniker? För att få fler järnvägsutbildningar har branschen tagit olika initiativ, som till exempel Järnvägscollege – ett fyraårigt pilotprojekt av Trafikverket gemensamt med övriga parter i järnvägsbranschen.

  • Järnvägen har alltid haft svårt att komma in och hitta en plats i det vanliga utbildningssystemet och det är det som Järnvägscollege försöker åtgärda, säger kanslichefen Hans Celander som medverkar under dagen.

Järnvägscollege bistår anordnare som vill starta yrkesutbildningar och tar fram kriterier för vad som bör ingå. På det sättet säkrar man kvaliteten i utbildningarna. För närvarande är det främst signal-, tåg- och kontaktledningstekniker som saknas i branschen.

  • Jag tror det beror på att de flesta inte har en uppfattning om vad man gör i dessa yrken. Dessutom finns det väldigt få utbildningsplatser, för att läsa till signaltekniker har du bara kunnat gå på Trafikverksskolan i Ängelholm. Så jag brukar skämtsamt säga att alla signaltekniker pratar skånska.

Men snart fördubblas antalet platser då Campus Nyköping startar en utbildning i signalteknik med hjälp av Järnvägscollege.

  • Vi har bistått på alla sätt för att den nya utbildningen ska kunna starta till hösten och innehålla det som en signaltekniker behöver kunna. Det är ett exempel på vad vi hittills har åstadkommit, säger Hans Celander.

 

Attraktiva stationer och effektiv restid

På samma sätt som järnvägen inte skulle fungera utan sina medarbetare behöver tågen ha någonstans att stanna. I programpunkten ”Den attraktiva järnvägsstationen” diskuteras hur platsen blir både tillgänglig och trygg. Dessutom är tekniken ombord på tågen avgörande för järnvägens attraktionskraft. Tid blir alltmer en bristvara och för att få ihop livspusslet vill många tågpendlare jobba när de reser. I seminariet ”Jobba på tåget – vad behöver funka?” pratar de medverkande om vad som behövs för att optimera tågresan så att restiden kan omvandlas till effektiv arbetstid.

Sist men inte minst, vad vore en heldag utan en avslutande paneldiskussion? En spännande framtidsspaning utlovas med intressanta reflektioner kring hur branschen och politiker tar de utmanande järnvägsfrågorna vidare.

 

Text: Paula Isaksson