Utmärkelser

Under Persontrafik 2024 kommer ett antal utmärkelser delas ut till framstående personer inom kollektivtrafiksbranschen.

Under Persontrafik 2024 kommer ett antal utmärkelser delas ut till framstående personer inom kollektivtrafiksbranschen.

Kollektivtrafikens Eldsjäl

Nytt för årets Persontrafik är utmärkelsen Kollektivtrafikens Eldsjäl. Under året har branschen nominerat de personer som är kollektivtrafikens mesta eldsjälar. Efter juryarbete koras en vinnare av utmärkelsen och priset delas ut av infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Kriterierna har varit:

  • Är engagerad och aktiv och bidrar till verksamheten
  • Är entusiastisk och inspirerar andra
  • Är innovativ tänkare och är en drivande kraft för utveckling inom sitt område
  • Bidrar till hållbar mobilitet och nya mobilitetslösningar
  • Är en bra ambassadör för branschen
  • Är en drivkraft för innovation och samarbete

Juryn har bestått av representanter från de organisationer som instiftat priset; Sveriges Bussföretag, Tågföretagen, Svenska Taxiförbundet och Svensk Kollektivtrafik.

Tid och plats för prisutdelningen:
Tisdag 5 november, kl.15:20-15:30, Laddstationen (Mingelytan)

Bästa bussbälteskampanjen: Guldbältet

Tävlingen riktade sig till medlemsföretag i Sveriges Bussföretag som har gjort en kampanj för ökad bältesanvändning i buss under 2023. Syftet med kampanjen var främst att öka medvetenheten i att använda bälte i buss, men också att lyfta de goda exempel som tagits fram.

Kriterierna har varit: 

  • Kampanjen ska vara genomförd under 1 januari 2023 – 1 mars 2024
  • Kampanjen ska avse att öka bältesanvändningen i samband med bussresor
  • Kampanjen ska vara genomförd antingen av ett av Sveriges Bussföretags medlemmar eller ett av Sveriges Bussföretags medlemmar tillsammans med beställaren/uppdragsgivaren.

Juryn har bestått av:
Maria Krafft, måldirektör, Trafikverket
Marcus Dahlsten, VD, Transportföretagen
Anna Grönlund, Branschchef, Sveriges Bussföretag
Johan Wadman, VD, Svensk Kollektivtrafik
Lennart Blom, affärsutvecklare, Svenska Fotbollförbundet
Ulrika Heie (C), ordförande, Riksdagens Trafikutskott
B-O Åhrström, Årets bussförare, Byberg & Nordin AB
Johannes Krunegård, affärsområdeschef, Westander AB
Mattias Bergman, VD Mobility Sweden

Tid och plats för prisutdelningen:
Onsdag 6 november, kl 19:45-20.00, Branschmiddagen

Bästa studentuppsats

Uppsatstävlingen ”Kollektivtrafik på väg” för studenter är en återkommande tävling som genomförs vartannat år och har delats ut sedan 2011. Syftet är att bidra till branschens utveckling genom att bidra med nya frågeställningar och ny kunskap. Bakom uppsatstävlingen står Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Bedömningskriterier: Bäst nytta för kollektivtrafikbranschen och högst vetenskaplig kvalitet

Juryn har bestått av representanter från de organisationer som instiftat priset.

Tid och plats för prisutdelningen:
Torsdag 7 november, kl. 10:20-10:30, Laddstationen (Mingelytan)