Därför ska du besöka Persontrafik

Nordens viktigaste evenemang för kollektivtrafikbranschen!

Under Persontrafik 2024 erbjuds ett unikt seminarieprogram riktat till alla som på något sätt är verksamma inom kollektivtrafiken. Ett högklassigt program som behandlar gemensamma frågor, dagsaktuella branschfrågor, framtid och utveckling. Du kommer att få lyssna till en lång rad framträdande föreläsare, politiker och branschexperter. Här ges utrymme för nya tankar, friska idéer och het debatt. Det finns något för alla.

Spännande nyheter och miljösmarta lösningar
Branschens leverantörer presenterar senaste nytt bland fordon, teknik, miljö, säkerhet, service m.m. Mycket kretsar kring kollektivtrafikens utveckling och bidrag till ett hållbart samhälle. Här visas intressanta och spännande framtidslösningar.

Alla trafikslagen är samlade – buss, spårburen trafik och taxi – med ett gemensamt mål – att tillsammans utveckla och underlätta vårt kollektiva resande. Allt med resenärens behov i fokus.

Röster om Persontrafik

Vad tycker utställare och besökare om Nordens största mötesplats för kollektivtrafikbranschen?