Föreläsare klar för Persontrafik – Maria Wolrath-Söderberg

Nu kan vi presentera en av våra föreläsare för Persontrafik 2024. Maria Wolrath-Söderberg är docent i retorik och forskar och undervisar om hur människor resonerar när det gäller klimatomställning. Hon var även en av sommarpratarna 2023.

Vad är det som faktiskt får människor att ställa om?

Hur kan det komma sig att vi vet så mycket om klimatkrisens allvar och ändå har så svårt att komma till skott? Och vad är det som gör att hållbarhetsarbete havererar eller fungerar? Maria Wolrath Söderberg forskar om vad som hindrar och driver de människor som faktiskt ändrar sina beteenden för klimatets skull. Här spräcker hon några myter som styrt hållbarhetsarbetet och pekar ut några möjliga vägar.

Maria föreläser på Persontrafik 2024 den 5/11. Tid kommer inom kort.