Viktoria Wiestål, partneransvarig Samtrafiken

“För oss som ju är ett samverkansföretag är Persontrafik ett bra och viktigt tillfälle för att träffa såväl våra ägare och partners, som andra aktörer i branschen. Det utgör även en möjlighet att fånga upp nya lösningar och projekt som leder till en smartare och bättre kollektivtrafik.”


Vad betyder en mötesplats som Persontrafik för er?
För oss som ju är ett samverkansföretag är Persontrafik ett bra och viktigt tillfälle för att träffa såväl våra ägare och partners, som andra aktörer i branschen. Det utgör även en möjlighet att fånga upp nya lösningar och projekt som leder till en smartare och bättre kollektivtrafik.

Hade ni en bra mässa nu senast?
Ja, verkligen. Vi är väldigt glada över att Samtrafikens seminarieprogram (på temat data och digitalisering) var så uppskattat och välbesökt. Det kändes värdefullt för oss att kunna dela med oss av vår och andras kunskap och erfarenheter om vad data kan göra för att utveckla kollektivtrafiken. Sen var det ju roligt att få mötas på riktigt igen!

Några oväntade möten eller nya kontakter som stod ut från mängden?
Förutom att få träffa våra partners och andra kollegor så tyckte jag det var otroligt intressant att höra hur andra delar inom branschen arbetar och vilka utmaningar som de står inför framåt.