Tomas Byberg VD Byberg & Nordin och ordförande Sveriges Bussföretag

“Persontrafik har med åren blivit den naturliga mötesplatsen för hela kollektivtrafiksverige. Här bokas affärsmöten och träffar med allt ifrån huvudmän till nya affärspartners. Ingen annanstans har vi så stor möjlighet att möta samtliga aktörer inom vår bransch.”


Vad betyder en mötesplats som Persontrafik för er?
Persontrafik har med åren blivit den naturliga mötesplatsen för hela kollektivtrafiksverige. Här bokas affärsmöten och träffar med allt ifrån huvudmän till nya affärspartners. Ingen annanstans har vi så stor möjlighet att möta samtliga aktörer inom vår bransch.

Hade ni en bra mässa nu senast?
Vi hade en mycket bra mässa. Om jag summerar så sparade jag in många dagars arbete då det går att samordna så många möten som annars skulle tagit en dag bara för att träffas.

Några oväntade möten eller nya kontakter som stod ut från mängden
Det blev väl inga oväntade möten men det behöver inte alls vara negativt. Alla är ju här så varför skulle ett möte bli oväntat