Fredrik Dahlborg, Managing Director VDL

“Persontrafik ger oss och hela vår organisation möjlighet att träffa hela kollektivtrafikbranschen på ett effektivt sätt. Vi får under några intensiva dagar möjlighet att prata med operatörer, trafikhuvudmän och andra kollegor i branschen.”


Vad betyder en mötesplats som Persontrafik för er?
Persontrafik ger oss och hela vår organisation möjlighet att träffa hela kollektivtrafikbranschen på ett effektivt sätt. Vi får under några intensiva dagar möjlighet att prata med operatörer, trafikhuvudmän och andra kollegor i branschen. Vi får lyssna och lära av dem, samtidigt som vi får tillfälle att berätta om vad vi som företag står för, hur vi tänker och vad vi kan erbjuda.

Hade ni en bra mässa nu senast?
Mycket. Vi var väldigt nöjda med mässan i oktober. Dels var timingen med lanseringen av vår nya generation elbussar perfekt, och vi kunde visa upp den nya VDL Citea på svensk mark för första gången på mässan. Dels fick vi med oss många insikter och idéer från mässan vilket är mycket värdefullt när branschen utvecklas snabbt och ställer om till eldriven kollektivtrafik.

Några oväntade möten eller nya kontakter som stod ut från mängden?
Vi är oerhört glada för alla vi fick förmånen att träffa. Intresset för VDL och den nya generationen elbussar var väldigt stort. Vi hade förväntat oss många besökare, men våra förväntningar överträffades. Vi är jättenöjda.