Samtal om Singapores kollektivtrafik med Ling Wee Lee, SMRT

Singapore SMRT Corporation Ltd (SMRT) är ett av de stora kollektivtrafikföretagen i Singapore. Man ansvarar för ledning, planering och drift av tåg, tunnelbana, buss, taxi och bilhyrning. John Hultén, företåndare K2, intervjuar Ling Wee Lee från SMRT om kollektivtrafiken i Singapore. Hur har man med hjälp av starka värderingar, digitalisering och ständigt fokus på kvalitet lyckats bidra till ett kollektivtrafiksystem?  Singapores kolletivtrafik rankas som ett av de främsta i världen när det gäller marknadsandel, säkerhet och pålitlighet.