Ökad synlighet på Persontrafik

Genom att synas i våra kanaler får ni unika möjligheter att nå ut och engagera både nya och befintliga kunder före, under och efter mässan. Vi erbjuder många olika exponeringsalternativ, både fysiska och digitala, som skräddarsys för att ert varumärke ska framstå tydligt och sticka ut i bruset under mässan. 

Annonsunderlag skickas till: persontrafik@svenskamassan.se

För mer information, kontakta:

Martin Wiberg
Försäljningsansvarig
Tel. +46 (0) 70 789 44 83
Martin.Wiberg@stockholmsmassan.se