Föreläsare klar för Persontrafik – Oliver Wolff

Nu kan vi presentera en av våra föreläsare för Persontrafik 2024. Oliver Wolff, Hauptgeschäftsführer VDV, berättar om bakgrunden, upplägget, utmaningen, resultaten och orosmolnen kring initiativet Das Deutschlandticket – ”Tysklandsbiljetten”.

Res i hela landet för 550 kronor! Das Deutschlandticket (”Tysklandsbiljetten”) – vägen till framgång eller framtida katastrof?

I Tyskland kommer resenärerna även hela 2024 kunna köpa den nationstäckande månadsbiljetten i kollektivtrafiken, Deutschlandticket (”Tysklandsbiljetten”). Månadsbiljetten gäller på all lokal och regional kollektivtrafik i landet för priset 49 euro per månad. Det motsvarar cirka 550 svenska kronor. Men nu varnar både VDV, den tyska motsvarigheten till Svensk Kollektivtrafik samt BDO, den tyska motsvarigheten till Sveriges Bussföretag, för ett ekonomiskt underskott som på sikt hotar hela den tyska kollektivtrafiken i spåren av satsningen då många frågor kring finansiering och investeringar i Tysklands system för kollektivtrafik för att möta många fler resenärer ignoreras.

Oliver föreläser på Persontrafik 2024 den 6/11. Tid kommer inom kort.