Föreläsare klar för Persontrafik – Jonas Ivarsson

Nu kan vi presentera en av våra föreläsare för Persontrafik 2024. Jonas Ivarsson är Professor i information och pedagogik och bedriver forskning om människors interaktion med AI.

En introduktion till AI

Diskussionen om AI är högaktuell och understryker dess genomgripande påverkan på den moderna världen. Åsikterna om detta ämne varierar; vissa framhåller de potentiella fördelarna och samhällsförbättringarna som AI kan medföra, medan andra lyfter fram riskerna med att datorer och robotar övertar roller som traditionellt har varit förbehållna människor och är kanske skrämmande för den som inte har insikt i grundläggande kunskaper. Det här seminariet är avsett för en publik utan tidigare förkunskaper och syftar till att ge en introduktion och överblick av området artificiell intelligens. Fokus kommer att ligga på att förklara centrala begrepp och att presentera exempel på tekniker som maskininlärning och neurala nätverk. Det kommer även att ges tillfälle för åhörarna att ställa den där frågan som de kanske inte tidigare haft möjlighet att göra.

Jonas föreläser på Persontrafik den 6/11 kl. 15:45-16:30