Henrik Eng, Sales Director Bus, Scania Sverige

“För oss är Persontrafik en av de absolut viktigaste gemensamma samlingsplatserna för vår bransch i Sverige. Nästan alla är där; bussbolag, beställare, leverantörer, branschorganisationer med flera, vilket gör det mycket effektivt för oss att på några få dagar kunna träffa många kollegor, lyssna på många intressanta seminarier samt ta våra gemensamma projekt vidare.”


Vad betyder en mötesplats som Persontrafik för er?

För oss är Persontrafik en av de absolut viktigaste gemensamma samlingsplatserna för vår bransch i Sverige. Nästan alla är där; bussbolag, beställare, leverantörer, branschorganisationer med flera, vilket gör det mycket effektivt för oss att på några få dagar kunna träffa många kollegor, lyssna på många intressanta seminarier samt ta våra gemensamma projekt vidare.

Hade ni en bra mässa nu senast?

Ja, verkligen! Vi slog nytt rekord i antalet besökare i vår monter men framförallt så upplevde vi att de möten och de dialoger som vi hade var mycket relevanta och vi vet nu att dessa också resulterat i både nya affärer och andra projekt framåt.

Några oväntade möten eller nya kontakter som stod ut från mängden?

Det vi tycker var extra roligt var den nya energin vi mötte av representanter från turistbranschen. Det kändes som synen på framtiden var positiv och att vi mer och mer kan lämna pandemin bakom oss nu. Sen har vi såklart en utmaning med förarbrist att hantera även där.