Högt betyg för konferensprogrammet 2022 och nöjda utställare

Intresset för Persontrafik var stort efter fyra års uppehåll. I den stora besökar- och utställarundersökning som gjordes efter mässan framkom att årets omfattande konferensprogram fick högt betyg hos besökarna och att det var en hög besökarkvalitet där sju av tio av besökarna har köpinflytande. En majoritet av utställarna lyfter Persontrafik som den viktigaste mässan att medverka på.

– Vi är glada att kundnöjdheten hos våra besökare och utställare är fortsatt högt och att vårt omfattande konferensprogram fått stort gehör. Vi ser att kompetensutveckling och att återigen kunna träffas och mingla med branschkollegor är viktigt för våra besökare och såklart utställare, säger Anders Rudestad, projektledare Persontrafik.

– Persontrafik är en viktig mötesplats för våra medlemmar. De jobbar på de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och får här chansen att ta del av det senaste i branschen, både teoretiskt på seminarierna och praktiskt ute bland utställningsmontrarna. Dessutom var det så roligt att träffa gamla och nya kollegor, säger Johan Wadman, vd på Svensk Kollektivtrafik.

Välbesökt konferensprogram med bland annat Skolskjuts- och Färdtjänstdagarna samt Samtrafikens halvdagarsprogram
Konferensprogrammet som helhet fick mycket bra betyg och ökade jämfört med 2018. Det lockade 2022 956 konferensdeltagare jämfört med 2018 då det var 1133 varav 175 deltagare på Inform Norden/Nordiskt Lokaltrafikmöte.

Stort intresse i branschen
Majoriteten av besökarna på Persontrafik har ledande positioner på företaget som de arbetar på. Så många som 25 procent av besökarna sitter i företagsledningen. Sju av tio besökare har köpinflytande på sin arbetsplats.

Syftet med besöket

Att byta erfarenheter med kollegor i branschen och träffa leverantörer var huvudsyftet för 94 procent av besökarna. 53 procent kom för att nätverka med branschkollegor och att möta utställarna i deras montrar. Ett annat viktigt syfte för hälften av alla besökare är kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten.

Persontrafik i siffror
– 152 utställare från 17 länder
– 5 231 besökare
– 956 konferensdeltagare


Persontrafik
Persontrafik är norra Europas viktigaste mötesplatser för alla verksamma inom kollektivtrafikbranschen. Syftet är att erbjuda attraktiva, miljövänliga och kundanpassade lösningar med resenären i centrum. Persontrafik genomförs nästa gång den 5-7 november 2024 på Svenska Mässan i Göteborg.