”Det handlar om att våga prova nytt”

Som vd för ett av Sveriges största regionala kollektivtrafikbolag har Sofia Malander koll på vad som krävs: kundfokus, ständig utveckling och en modig personal. Det modet vill hon gärna sprida till resten av branschen.

Sofia MalanderMed ett nytt differentierat prissystem gjorde Östgötatrafiken och Sofia Malander rubriker tidigare i år. Lågtrafikbiljetten gör det billigare för kunder som vill resa utanför rusningstid.

– Prisdifferentiering är ju något vi har diskuterat inom skattefinansierad kollektivtrafik i många år. Vi har sett potentialen men inte kommit till skott.

Sofia Malander konstaterar att trängsel vid peaktider är ett problem, men tror att det är väldigt svårt att till exempel få skolor och arbetsplatser att ändra sina tider. Däremot kan problemet delvis lösas med billigare biljetter vid lågtrafik.

­– Priserna är en fråga vi förfogar över helt själva. Vi gjorde en gedigen marknadsundersökning innan och utvärderar nu hur det går. Det handlar bara om att se vad vi kan göra, och att sedan våga prova nytt!

Där har Sofia Malander god hjälp av människorna som jobbar inom Östgötatrafiken. Hon pratar med värme om de nyfikna och intresserade medarbetarna, men betonar också att det krävs mycket av ledningen för att alla medarbetare ska känna förutsättningar att visa det där modet.

Östgötatrafiken erbjuder kunderna mängder av transportslag: stads- landsvägs- och regionalbussar, pendeltåg, skärgårdsbåt, spårvagn, färdtjänst och skolskjuts. Bolaget omsätter 1,8 miljarder kronor och 2019 gjordes över 31 miljoner resor. Till denna verksamhet kom Sofia Malander för sex år sedan efter att ha varit Region Östergötlands chefsjurist.

– Min drivkraft har alltid varit verksamhetsutveckling. När jag blev erbjuden jobbet som stabschef tackade jag ja eftersom jag såg att hela kollektivtrafiken var inne i en omvandling från produktionsperspektivet till kundfokus. Det kändes som en rolig resa att kliva på.

En bit in på den resan dök ett enormt farthinder upp i form av coronapandemin. Sofia Malander sticker inte under stol med att det har varit en tuff tid, inte bara för Östgötatrafiken utan för hela branschen.

­– Pandemin var ett oerhört hårt slag. Närmast ett trauma. På ett par veckor tappade vi hälften av våra intäkter. Regionen har gått in med extra pengar, men det var en period tidigt under 2020 då vi faktiskt inte kunde betala ut lön till de anställda, utan fick ta en checkkredit för att klara av likviditeten.

Sofia Malander påminner om att branschen jobbat sig uppåt i anseende från ett slags ”andra klassens färdmedel” till ett modernt och hållbart sätt att resa för alla. Det anseendet riskerade att raderas när myndigheterna gick ut och sa: ”Välj inte kollektivtrafik, du blir sjuk där.”

– Det blev känslomässigt påfrestande att tänka ”ska vi behöva börja om igen när pandemin är slut?”.

Riktigt så illa blev det inte, och redan före sommaren var Östgötatrafiken tillbaka på 2019 års nivå. Sofia Malander hade ju helst velat vara på 2022 års nivå, men är glad att återhämtningen gått så pass snabbt. Hon ser en stark framtid för landets kollektivtrafik, inte minst när hållbart resande efterfrågas av allt fler.

Fyra utmaningar för kollektivtrafiken enligt Sofia Malander:

Behov av ökade intäkter – Vi behöver komma åt den betalningsvilja som finns för den egna bilen, men även våga ta betalt för vår produkt när den är konkurrenskraftig.

Innovation och nytänkande – En del stora kliv behöver göras i kollektivtrafiken, men lika viktigt är det att vi hela tiden blir lite bättre på det vi redan gör.

Uthållighet – I vår strävan att öka det hållbara resandet och anpassa oss efter nya kundbehov får vi inte slänga ut barnet med badvattnet. Den linjelagda kapacitetsstarka kollektivtrafiken är kärnan i framtidens mobilitet.

Mod och tillförsikt – För att kollektivtrafiken ska nå sin fulla potential att bidra till ett mer hållbart samhälle behövs beslut som kan vara obekväma i stunden. För att våga ta de besluten krävs att man fullt ut tror på att vi kan förändra samhället, och att kollektivtrafiken har en viktig roll att spela.