Framtidsmålet: 2030 ska fyra av tio motoriserade resor ske med kollektivtrafiken

Nytt mål och en programförklaring med en diger åtgärdslista för kollektivtrafikbranschen och politikerna för att nå klimatmålen. Det blev resultatet när Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen drog igång ett projekt för en nystart av kollektivtrafiken efter pandemin och tog fram en gemensam programförklaring.

Tomas Byberg, ordförande i Sveriges Bussföretag och vd för Byberg & Nordin, Kristoffer Tamsons (M), ordförande i Svensk Kollektivtrafik och regiontrafikråd i Stockholm, Henrik Dahlin, styrelseledamot i Tågföretagen och vd för MTR Nordic AB.

Syftet med projektet är att utveckla kollektivtrafiken framåt och öka marknadsandelen av de motoriserade resorna. Under ett seminariepass på tisdagen kommer de att presentera innehållet, nuläget för målet och – inte minst – vad som krävs för att nå dit. Projektet startade under 2021 som en nystart efter pandemin. Branschens tidigare gemensamma mål om ett fördubblat resande till 2020 och en fördubblad marknadsandel ersätts nu med målet att 2030 ska fyra av tio motoriserade resor ske med kollektivtrafiken. I juni 2022 samlades branschen för att ta del av programförklaringen men även medverka i en workshop kring hur varje enskild operatör, myndighet och politiker kan bidra för att uppnå målet. All information om målet, programförklaringen och fakta och statistik från branschen finns samlat på en ny webbsida, www.kollektivtrafiken.se.

– Kollektivtrafiken har gått ur askan i elden. Från pandemins intäktskris till de höjda bränsleprisernas kostnadskris. Samtidigt vet vi att möjligheterna finns där och att enskilda människor och vårt samhälle i stort behöver kollektivtrafiken för att vardagen ska fungera och morgondagen kunna säkras. Därför går vi nu fram med ett gemensamt reformprogram som kan stoppa risken för nedskärningar, prishöjningar och nystarta kollektivtrafiken med sikte på framtiden, kommenterade Kristoffer Tamsons, ordförande i Svensk Kollektivtrafik och trafikregionråd i Stockholm. Han kommer att medverka på seminariet tillsammans med Henrik Dahlin, vice ordförande i Tågföretagen och Tomas Byberg, ordförande i Sveriges Bussföretag.

Bildtext: Fr v: Tomas Byberg, ordförande i Sveriges Bussföretag och vd för Byberg & Nordin, Kristoffer Tamsons (M), ordförande i Svensk Kollektivtrafik och regiontrafikråd i Stockholm, Henrik Dahlin, styrelseledamot i Tågföretagen och vd för MTR Nordic AB. Tillsammans visar de upp den nya programförklaringen.