Seminarieprogram för Persontrafik med Nordiskt Lokaltrafikmöte i samverkan med InformNorden, Färdtjänstdagarna och Skolskjutsdagarna.

  • Alla dagar
  • måndag 22 okt
  • tisdag 23 okt
  • onsdag 24 okt
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
  • Filtrera på Programtyp

  • Filtrera på Scen

Inga programpunkter matchade.

Skriv ut
09:00
Växelvis boende - fråga vid skolskjuts
Hur blir tågtrafiken konkurrenskraftig i framtiden?
Strategies for fossil-free public transport
Från bilparkering i fokus till ny syn på mobilitet
09:15
Electric buses in Oslo – Ruters transition to zero-emission
09:30
Kollektivtrafiken vid kriser i samhället
Kommunala lösningar leder till olika förutsättningar för skolskjuts
Regeringsuppdrag: Kvalitet i färdtjänsten
Hållbara nordiska städer med fokus på kombinerad mobilitet / Mobility as a Service - Sustainable Nordic cities focusing on climate-smart mobility
Vad krävs för att göra Stockholms system med bussar elektriskt och vad får det för effekter?
09:45
BRT is coming to Rogaland!
10:00
Fråga juristen om frågor vid skolskjuts
Varför nationell Hanbaro för handläggning? Erfarenheter från Skåne och hur tänker Jönköping för framtiden?
Tampere is building their first tramway ever
Fika / Coffee Break
Temavandring Järnväg, spårväg
10:15
Q&A: Noll-utsläppsbussar, BRT och ny spårväg - Vad krävs?
10:30
Avtal och avtalsutveckling
Från ta-sig-till-hållplats till hämtas- hemma. Samhällsvinster av att påskynda kollektivtrafikens paradigmskifte
Fika / Coffee break
11:00
Rovdjur på väg och trafiksäkerhet vid skolskjuts
The new information systems - utilizing open source, micro services and streaming technologies for realtime connectivity
Ledarskapets roll för att höja trafiksäkerheten - Viktiga trafiksäkerhetsegenskaper behöver förbättras inom färdtjänsten och kvalitetssäkras
Så valde vi elbuss
Laddningsbehov, i dag och i framtiden
11:15
The Neural Neighborhood – How cities resemble Neural Networks with the help of AI
11:30
Autonoma fordon i kollektivtrafiken (II)
Så tycker vårdnadshavarna om skolskjutsen
Chat robots in customer service channels – Case: Travel Guarantee
Äldres mobilitet idag och imorgon
Resenärsrättigheter- behövs de verkligen?
Attrahera nya resenärer med provåkarkampanjer
11:45
ITxPT – the new standard for innovation and interoperability
12:00
Jag vill! Jag kan!
Ride with the time machine for a better trip
Hur kommer höghastighetsbanan att påverka den regionala tågtrafiken?
Utblick - så funkar skolskjuts i Norge
12:15
Ask the speakers - Q&A: Embracing new technology in PT
12:30
Lunch
13:30
Fem förutsättningar för framgång
Framtidens kunder och vår syn på kunden
BEST - Benchmarking the Nordic capitals
Doktorandseminarium
Temavandring Teknik, miljö, bussar
Temavandring Skolskjuts nya produkter
13:45
How can we improve the customer experience of transfers in PT?
14:00
Hur märktes kollektivtrafiken i valrörelsen?
Putting customers first – easier said than done?
14:15
How fine tech development and focus on user experience have made public transport faster and easier to use.
14:30
Ask the Speakers Q&A - Kundnöjdhet - hur står det till och vad gör vi?
Fika / Coffee Break
Prisutdelning Best of Nordic Public Transport
14:45
Wrap up of the InformNorden and NLMT sessions