Hur många tåg går det 2040? Nu bygger Trafikverket prognosen för framtiden!

  • tisdag / 23 oktober / 2018
  • 14:00-14:30
  • Plats T5

Beskrivning

Trafikverket tar vartannat år fram en basprognos för transportsystemet som visar resande och godsflöden i Sverige. Den senaste basprognosen gäller för 2040 och bygger på att investeringarna i plan 2018-2029 genomförs. Eftersom järnvägen har begränsad kapacitet på många delar är en viktig del vilket tågtrafikutbud som kan förutsättas givet att endast planen genomförs, något som Trafikverket kommer att berätta om under presentationen.

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida