Vattenvägar för bättre mobilitet

  • tisdag / 23 oktober / 2018
  • 08:00-09:00
  • Plats T1

Beskrivning

Vattenvägarna finns redan och många önskemål om nya linjer kommer upp regelbundet. Vad är det som gör att inte fler färjelinjer trafikerar i våra vatten? Vilka möjligheter och hinder ser olika aktörer?
Frukost finns till dem som anmält sig i förväg. Anmälan är nu stängd, men du är välkommen att komma och lyssna utan frukost om du har seminariepass.

Oscar Carheden, Strömma, har arbetat med att utveckla kommersiell trafik både på land och vatten med bland annat "hop on hop off"-koncept inom sightseeing i flera nordiska storstäder. Han kommer dela med sig kring sina erfarenheter kring vad som begränsar och vad som skapar möjligheter för att få privata initiativ att investera i en utökad trafik på vattnet. Såväl skärgårdstrafik som mer hamnnära stadstrafik som binder samman stadens attraktioner och knutpunkter.

Karl Garme är teknologie doktor och arbetar med vattenburen urban mobilitet och forskning om skrovbelastningar och arbetsmiljö på höghastighetsfartyg vid KTH Marina system i Stockholm. Han kommer att tala om några olika projekt han driver i samarbete med Vattenbussen AB, KTH INDEK, VTI, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, SLL och kompetenscentret Lighthouse, för vattenburen kollektivtrafik.

Sonny Österman är strategisk planerare på Trafikförvaltningen SLL. Han kommer att tala om den allmänna kollektivtrafiken på vatten, i Stockholms län. Dels genom att beskriva nuläget och dels genom att ge en inblick i trafikförvaltningens långsiktiga planering.

Medverkande
Yvonne Blombäck Y Blombäck Kommunikation AB
Oscar Carheden Strömma Turism & Sjöfart

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida