Varför utvecklas inte den kommersiella linjetrafiken med buss?

  • måndag / 22 oktober / 2018
  • 16:30-17:00
  • Plats T4

Beskrivning

Rent kommersiell linjebusstrafik har i princip inte utvecklats sedan den nya kollektivtrafiklagen kom 2012. Vad beror det på och vilka utmaningar har busstrafikföretag som bedriver kommersiell linjetrafik? Vd Elisabet Angelin, Tomas Buss beskriver de utmaningar som finns.

Seminariet avslutas med en beskrivning av pågående projekt i Västra Götaland om tillträde till kollektivtrafikens infrastruktur. Leif Magnusson berättar om projektet där Sveriges Bussföretag, Västra Sveriges Bussbranschförening, Göteborgs stad, Jernhusen och Västtrafik deltar.

Medverkande
Elisabet Angelin Tomas Buss AB
Göran Forssén Sveriges Bussföretag
Leif Magnusson Västra Götalandsregionen

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida