Vad krävs för en snabbare och tillgängligare busstrafik?

  • måndag / 22 oktober / 2018
  • 11:00-12:30
  • Plats T4

Beskrivning

Idag pendlar lika många med stombussarna som med pendeltåget, men framkomligheten för bussarna är ofta mycket dålig.

Kommunerna, staten och landstinget är i stort sett eniga om att prioritera kollektivtrafiken i vägnätet. Politiken gör utspel och lägger pengar på omfattande utredningsarbeten. Det finns med andra ord stor potential för snabba, kostnadseffektiva åtgärder som kan förbättra busstrafiken i närtid. Ändå upplever bussresenärerna inga eller få märkbara skillnader. Vad beror det på och vad krävs av oss för att något ska ske?

Medverkande
Astrid Adelsköld Keolis Sverige AB
Siri Brolén SLL/Trafikförvaltningen
Malin Gibrand Trivector
Daniel Helldén Stockholms stad
Ola Karlsson SLL/Trafikförvaltningen
Mikael Ranhagen Trafikkontoret Stockholms Stad
Helena Sundberg Trafikverket
Lars Wogel Trafikverket

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida