Särskilda persontransporter – utredningens slutbetänkande

  • tisdag / 23 oktober / 2018
  • 13:30-14:00
  • Plats T1

Beskrivning

I juni presenterades ett förslag om förändringar som berör färdtjänst, skolskjutsar, sjukresor och riksfärdtjänst. Hör deltagare i utredningens expertgrupp berätta om förslagen.

Medverkande
Mattias Andersson Svensk Kollektivtrafik
Sara Rhudin Sveriges Kommuner och Landsting

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida