Samhällsnytta betalar sig

  • tisdag / 23 oktober / 2018
  • 13:30-14:30
  • Plats T2

Beskrivning

Satsningar på kollektivtrafik ses fortfarande allt för ofta som en utgift i kommunernas, landstingens och regionernas budgeterar. Men kollektivtrafik är inget självändamål. Olika aktörer i samhället, som resenärerna, kommunerna, landstingen, regionerna och staten, drar fördel av de nyttor som kollektivtrafiken skapar. Under seminariet kommer tre rapporter att presenteras som på olika sätt visar varför det är viktigt att satsa på kollektivtrafik.

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida