Regeringsuppdrag: Kvalitet i färdtjänsten

  • onsdag / 24 oktober / 2018
  • 09:30-10:00
  • Plats T5

Beskrivning

Myndigheten för delaktighet har ett regeringsuppdrag i att kartlägga och analysera kvaliteten i utförandet av färdtjänstresor. Analysen innefattar både ett användar- och utförarperspektiv och i uppdraget ingår att ta fram vägledning och stöd till kommuner och regionala upphandlande myndigheter.
Utredarna berättar om uppdraget vars mål är att kvaliteten i färdtjänsten ska öka och därmed bidra till att personer med funktionsnedsättning i olika åldrar kan använda färdtjänst på ett mer tryggt och ändamålsenligt sätt.

Medverkande
Lars Hellström Lunds kommun
Mille Salomaa-Lindström Myndigheten För Delaktighet
Programtyp
Färdtjänstdagarna

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida