Överprövningar - onödigt eller?

  • tisdag / 23 oktober / 2018
  • 09:00-10:00
  • Plats T2

Beskrivning

I Juni överlämnade utredaren Anna Ulfsdotter Forssell utredningen ”Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare regler och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål ”(SOU 2018:44).

Under seminariet kommer Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv gå igenom förslagen och vad dessa kan innebära för företagen och upphandlare. Magnus Ljung, SKL, går igenom vad förslagen kan innebära för SKL-perspektivet. De bestämmelser som sannolikt påverkar offentlig upphandling i transportsektor mest är förslagen på processkostnadsansvar.

Sylvia Lindén kommer att tala om ämnet tidig dialog, vilka möjligheter finns mm.

Medverkande
Ellen Hausel Svenskt Näringsliv
Sylvia Lindén Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB
Magnus Ljung Sveriges Kommuner och Landsting

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida