Mobilitet som tjänst. Utmaningar för att komma dit – och möjligheter!

  • tisdag / 23 oktober / 2018
  • 09:00-09:15
  • Plats T3

Beskrivning

Vilka är utmaningarna när offentliga och privata aktörer ska samverka för framtidens kombinerade mobilitet?

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida