Ledarskapets roll för att höja trafiksäkerheten - Viktiga trafiksäkerhetsegenskaper behöver förbättras inom färdtjänsten och kvalitetssäkras

  • onsdag / 24 oktober / 2018
  • 11:00-11:30
  • Plats T5

Beskrivning

Hur kan vi på ledningsnivå inom kollektivtrafiken och kanske specifikt inom färdtjänsten öka trafiksäkerheten? Taxi bidrar bevisligen till ett högre trafiktempo enligt undersökningar som gjorts. Måldirektör Maria Kraft, Trafikverket berättar om sitt uppdrag och frågar hur vi tillsammans kan arbeta vidare med trafiksäkerhetsfrågorna?

Medverkande
Lars Hellström Lunds kommun
Maria Krafft Trafikverket
Programtyp
Färdtjänstdagarna

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida