Klimatmål och miljöprogram

  • måndag / 22 oktober / 2018
  • 15:00-16:00
  • Plats T1

Beskrivning

Kollektivtrafiken genomför en omfattande klimatomställning och huvuddelen av busstrafiken använder redan idag förnyelsebara drivmedel. På seminariet presenteras det aktuella miljöprogrammet som Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik uppdaterat. Dessutom redovisar SLL den omställning som har genomförts i Storstockholms lokaltrafik.

Moderator
Peter Örn Moderator
Medverkande
Peter Engdahl Energimyndigheten
Katarina Jonerholm SLL/Trafikförvaltningen
Leif Magnusson Västra Götalandsregionen

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida