Jag vill! Jag kan!

  • onsdag / 24 oktober / 2018
  • 12:00-12:30
  • Plats T5

Beskrivning

Inom all personbefordran pågår förnärvarande en snabb teknisk och digital utveckling. Växande storstäder, begränsningar för biltrafik och den demografiska utvecklingen, kommer att innebära stora utmaningar för framtidens kollektivtrafik. Men håller denna tekniska och digitala utveckling på att öka istället för att minska gapet mellan olika resenärers möjlighet att förflytta sig? Hur skall våra operatörer motarbeta den känsla av utanförskap som många resenärer upplever? Det kommer inte bara att behövas nya tekniska innovationer utan även kunskap för att öka servicen och därmed tillgängligheten för våra äldre och andra resenärer med särskilda behov. Anders kommer även att berätta om den pilottest som pågår hos Skånetrafiken.
Jag vill! Jag kan! Men vågar inte……..

Medverkande
Lars Hellström Lunds kommun
Anders Lundberg Swiss Innovation Lab
Programtyp
Färdtjänstdagarna

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida