Hur gör vi framtidens resande hållbart?

  • måndag / 22 oktober / 2018
  • 10:00-11:00
  • Plats T4

Beskrivning

Vi satsar på en attraktiv miljövänlig och socialt hållbar kollektivtrafik och vill att även bilisterna ska välja kollektivtrafiken. Citybanans öppnande har redan gett ett stort ökat resande. Vi introducerar elbussar och självkörande bussar som kommer att förändra vardagen för våra resenärer. Program Kistagrenen bygger broar mellan Ulvsunda och Helenelund men också mellan olika samhällsaktörer, boende, skolor och företag.

Redan idag står SL-trafiken för över hälften av Sveriges sammanlagda kollektivresor. Samtidigt växer Stockholm och om bara 8 år har huvudstadens invånare blivit 330 000 fler. Men ska vi kunna hantera befolkningsökningen behövs en ny och breddad syn på det hållbara resandet. Vilka utmaningar står vi inför och hur ska vi hantera dem?

Medverkande
Stéphane Blandeau SLL/Trafikförvaltningen
Håkan Karlsson SLL/Trafikförvaltningen
Johan Nordenblank SLL/Trafikförvaltningen
Sarah Pallin SLL/Trafikförvaltningen

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida