Hållbara nordiska städer med fokus på kombinerad mobilitet / Mobility as a Service - Sustainable Nordic cities focusing on climate-smart mobility

  • onsdag / 24 oktober / 2018
  • 09:30-11:00
  • Plats T1

Beskrivning

Kombinerad mobilitet eller MaaS är ett växande område där intressenter, utförare och teknikutveckling driver utvecklingen framåt. Möjligheterna finns idag och pilotprojekt genomförs för att utveckla tjänsterna tekniskt och användarmässigt.
Möt representanter och forskare från nordens länder om läget och framtiden för kombinerad mobilitet i Norden diskutera frågor om tjänster med kombinerad mobilitet kan ge resenärerna trygghet, flexibilitet och enkelhet i både pendlingsresan och fritidsresan? Om kombinerad mobilitet är vårt val i en nära framtid när vi vill ha en bekvämare vardag?

Mobility as a Service brings every kind of transport together into a single intuitive mobile app. It seamlessly combines transport options from different providers, handling everything from travel planning to payments. Whether you prefer to buy journeys on demand or subscribe to an affordable monthly package, MaaS manages your travel needs in the smartest way possible.
MaaS is an alternative to private car ownership. It makes worries about route planning, parking, and car maintenance a thing of the past, helping you go places easier and more efficiently than ever before. The MaaS concept was born in Finland where it already plays a key role in the national transport policy. What do our Nordic countries plan for MaaS today?

Medverkande
Endre Angelvik Vice President Mobility Services Ruter As
Anette Enemark Movia Copenhagen
Saara Reinimäki Kommunikationsministeriet
Göran Smith Chalmers
Einar Tufvesson Trafikverket

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida