Från ta-sig-till-hållplats till hämtas- hemma. Samhällsvinster av att påskynda kollektivtrafikens paradigmskifte

  • onsdag / 24 oktober / 2018
  • 10:30-11:00
  • Plats T4

Beskrivning

Vårt transportsystem står inför stora utmaningar, med stegrande klimathot och trängsel på gator och vägar. Växande grupper har svårt att ta sig till kollektivtrafikens noder. Och hur ska äldre kunna förflytta sig när de inte kan/vill köra bil? Stefan Fölster, Reforminstitutet, presenterar möjliga samhällsvinster av att påskynda övergången från privatbilism till fungerande kollektivtrafik.

Moderator
Peter Örn Moderator
Medverkande
Stefan Fölster Reforminstitutet

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida