Från bilparkering i fokus till ny syn på mobilitet

  • onsdag / 24 oktober / 2018
  • 09:00-09:30
  • Plats T1

Beskrivning

Planeringen av städer har traditionellt utgått ifrån ett relativt stort bilberoende. I Göteborg har man infört en ny arbetsmetod som utgår från riktlinjer för mobilitet och parkeringsplanering. Vilka möjligheter och förutsättningar finns i närområdet och vilket intresse finns hos exploatörer för att arbeta med mobilitetslösningar och åtgärder som kan minska behovet av bilparkering?

Moderator
Peter Örn Moderator
Medverkande
Sara Brunnkvist Göteborgs Stad

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida