Formell och informell samverkan i samhällsplaneringen

  • tisdag / 23 oktober / 2018
  • 14:30-15:00
  • Plats T2

Beskrivning

Samverkan skapar förutsättningar för kollektivtrafiken, men varför och hur?
Forskning visar att det finns ett stort behov av samverkan mellan offentliga planeringsorganisationer på nationell, regional och lokal nivå, samt mellan offentliga och privata aktörer. Det handlar till exempel om kommuner, trafikföretag, resenärsgrupper och fastighetsägare för att nämna några.

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida