Förenkling i upphandling och incitament

  • tisdag / 23 oktober / 2018
  • 16:00-17:00
  • Plats T2

Beskrivning

Hur kan vi förenkla upphandling? Utredningen om förenklade upphandlingsregler har haft i uppdrag att föreslår förenklingar och minska antalet överprövningar. Hör den särskilda utredaren berätta om sina förslag.
Vilken effekt har resandeincitament på resandet, kundnöjdheten och relationen mellan beställare och utförare? Vad säger forskningen i denna fråga?

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida