Förbättrad framkomlighet i nordiska städer

  • tisdag / 23 oktober / 2018
  • 09:30-10:30
  • Plats T4

Beskrivning

Förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken är av största vikt för att kunna öka attraktiviteten för resenärerna och för att skapa en kostnadseffektiv kollektivtrafik i de nordiska städerna. Seminariet tar upp två trafikföretags erfarenheter och förslag till förbättrad framkomlighet för busstrafiken.
En forskarrapport från K2 visar på erfarenheter av framkomlighetsåtgärder från bland annat Köpenhamn.

Keolis kommer att presentera delar av deras framkomlighetsrapport. De kommer också lyfta samhällsnyttan av framkomlighetsåtgärder och hur den beräknas, samt ge konkreta exempel på framkomlighetsåtgärder och dess effekt.

Medverkande
Astrid Adelsköld Keolis Sverige AB
Daniel Mohlin Nobina Sverige AB
Fredrik Pettersson K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida