Fem förutsättningar för framgång

  • onsdag / 24 oktober / 2018
  • 13:30-14:00
  • Plats T2

Beskrivning

Hör branschcheferna berätta om de fem förutsättningar som de tycker är viktigast för att kollektivtrafiken ska ha framgång i framtiden

Medverkande
Anna Grönlund Sveriges Bussföretag
Helena Leufstadius Svensk Kollektivtrafik
Claudio Skubla Svenska Taxiförbundet
Björn Westerberg Branschföreningen Tågoperatörerna

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida