Ecosystem av uppkopplade IoT-tjänster för att bygga smart kollektivtrafik

  • tisdag / 23 oktober / 2018
  • 13:00-13:20
  • Plats Mingelytan

Beskrivning

Smart kollektivtrafik kan omvandla städer, men bara om folk väljer det framför bilen. Det behöver vara mer än ett ekonomiskt alternativ. Det måste vara den mest effektiva och bästa färdupplevelsen. Därför började vi från resenären och arbetade utåt för att skapa en total kollektivtrafiksupplevelse – för pendlare, transportoperatörer och städer. En upplevelse som bygger på ett ecosystem av smarta uppkopplade framtidssäkrade tjänster på en öppen IoT-plattform. Tjänster som optimerar kollektivtrafiken och förbättrar upplevelsen för resenären och chauffören samt som möjliggör mätbara ekonomiska- och miljövinster. Låt oss visa hur!

Utställare: Telia powered by Fältcom

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida