Behov, hinder, möjligheter och önskemål om mobilitet på landsbygd

  • måndag / 22 oktober / 2018
  • 15:30-16:00
  • Plats T5

Beskrivning

Att erbjuda olika typer av mobilitetstjänster för boende på landsbygd och i mindre tätorter i kombination med kollektivtrafik kan ge ökad tillgänglighet och minskat behov av att resa med egen bil. I två forskningsprojekt identifieras användarnas behov, hinder, möjligheter och önskemål om mobilitet på landsbygden. Samåkning på landsbygd finns redan idag. Går det att gifta ihop kollektivtrafiken på landsbygden med samåkning och andra mobilitetstjänster? Ett storskaligt demoprojekt för kombinerad mobilitet på landsbygd och i mindre tätorter planeras i Västra Götalandsregionen.

Medverkande
Ulrika Bokeberg Västra Götalandsregionen
Åsa Hult IVL Svenska Miljöinstitutet

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida