Avtal och avtalsutveckling

  • onsdag / 24 oktober / 2018
  • 10:30-11:30
  • Plats T2

Beskrivning

Bus Nordic – New Bus specification for the Nordics. Elisabeth Andreasson, projektledare, berättar om arbetet med en gemensam nordisk standard.
Kristine Wika Haraldsen beskriver sitt arbete med dynamiska kontrakt inom kollektivtrafiken.
Roger Harkestad redovisar sina erfarenheter av anbud, balanserade avtal och hur utveckling av avtal kan bidra till att utveckla kollektivtrafiken.
Idag finns det stora incitament i många kontrakt utan att vare sig produktionsvolym eller trafikupplägg förändras över tiden. Föredraget diskuterar därför behovet av mer optimala incitament och ger exempel på hur dessa över tiden kan utvecklas i linje med konsumenternas behov. Detta för att kunna stärka kollektivtrafikens bidrag till andra övergripande samhällsmål, som exempelvis minskad biltrafik.
Analyserna ingår i ett K2-finansierat forskningsprojekt som leds av VTI, där kontrakt i Skåne och Stockholm har analyserats.

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida