En linbana utifrån kundens behov

  • tisdag / 23 oktober / 2018
  • 12:00-12:30
  • Plats T2

Beskrivning

När vi planerar för det nya kollektivtrafikslaget linbana gör vi det utifrån Västtrafiks generella arbetssätt för innovation. Metoden kallas service design eller tjänstedesign. I korthet går det ut på att allt utvecklingsarbete utgår från kunden. Vi sätter oss inte för att omedelbart börja skissa på lösningar; först måste vi förstå kundernas situation, upplevelser, mål och behov. Inte förrän vi gör det kan vi gå vidare och utveckla det nya konceptet och tjänster.
För att förstå vad kunden har för förväntningar på linbanan har vi undersökt vilka allmänna perspektiv de har på det nya trafikslaget och har tagit med den kunskapen in i planeringen. Vi undersöker också mer specifika frågor som t.ex hur gondolen ska vara utformas interiört för en optimal kundupplevelse eller hur man skulle uppleva förekomsten av viseringsspärrar på linbanestationerna. Syftet är att få en linbana som i så hög grad som möjligt ger kunden en trygg, enkel och smart resa

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida