Ansvar och avtal

  • måndag / 22 oktober / 2018
  • 16:00-17:00
  • Plats T5

Beskrivning

En diskussion kring upphandling och tillit. Hur fungerar samverkansavtal i kollektivtrafiken?
Hur ska man resonera kring upphandling, drift och underhåll? Vi får ta del av goda exempel från Pågatåg och erfarenheter från både beställar- och leverantörsssidan.
Samverkan oerhört viktigt i en avtalsrelation. För bästa utfall av avtalsrelationen och därmed samverkan är det viktigt att beställaren vet vad man vill uppnå. Vilka mål vill man uppfylla? Det styr vilket val av affärsmodell man ska göra.

Medverkande
Lars Annerberg Sveriges Bussföretag
Jonas Kempe Nobina Sverige AB
Ewa Rosén KollA
Eric van Eijndhoven Connexion-Transdev

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida