Äldres mobilitet idag och imorgon

  • onsdag / 24 oktober / 2018
  • 11:30-12:00
  • Plats T5

Beskrivning

Gruppen äldre är en heterogen grupp där olika personer reser olika mycket och med olika färdmedel. Eftersom vi blir allt äldre, lever vi fler år med sjukdomar och nedsatt hälsa vilket påverkar mobiliteten, men innan den perioden träder in är äldre idag ofta ganska mobila. Hur kommer morgondagens äldre att resa med den teknikutveckling och förändring som sker inom transportområdet?

Medverkande
Lars Hellström Lunds kommun
Helena Svensson K2/Institutionen för Teknik och samhälle, LTH
Programtyp
Färdtjänstdagarna

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida