Seminarieprogram för Persontrafik med Nordiskt Lokaltrafikmöte i samverkan med InformNorden, Färdtjänstdagarna och Skolskjutsdagarna.

  • Alla dagar
  • måndag 22 okt
  • tisdag 23 okt
  • onsdag 24 okt
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
  • Filtrera på Programtyp

  • Filtrera på Scen

Inga programpunkter matchade.

Skriv ut
10:00
Din nya karriär: Persontransporter! Branschdag om rekrytering
Hur gör vi framtidens resande hållbart?
Fikapaus/Coffee Break
11:00
Vad krävs för en snabbare och tillgängligare busstrafik?
Beyond Numbers: Using Data Visualization to Communicate
11:30
Laddningsbehov, i dag och i framtiden
12:30
Lunch
Samverkan för en effektiv kollektivtrafik
13:00
The invisible sensor
13:30
Utmaningar och möjligheter i kollektivtrafiken
14:30
Hur ser framtidens besöksnäring ut och hur kommer besökarna att transportera sig
Fikapaus/Coffee Break
Free public transport in Estonia – the way forward?
Vinnande koncept för kompetensförsörjning
Trafikförvaltningen SLL - hundra dagar med GDPR
Taxi Butler - Generating
15:00
Klimatmål och miljöprogram
Fikapaus/Coffee break
Temavandring Trafiksäkerhet
15:30
EUs nya och kommande lagar som påverkar svensk kollektivtrafik
Tryggare resor för både förare och resenär
Behov, hinder, möjligheter och önskemål om mobilitet på landsbygd
Words of welcome; Nordic Stream with InformNorden and Nordisk lokaltrafik
15:40
Nordic Keynote: How to govern the smart mobility transition and our role in “combined mobility”?
16:00
Framtidens drivmedel - el, bio eller mix?
Ansvar och avtal
Paneldebate: How will our PTAs meet the Smart Mobility revolution? Meet the PTA CEOs from Copenhagen, Helsinki, Oslo, Reykjavik and Stockholm.
16:30
Varför utvecklas inte den kommersiella linjetrafiken med buss?
Nöjdare kunder - vad är kännetecknen?
17:00
Mingel