Seminarietips

Ta chansen och ge oss ditt seminarietips

Persontrafik kommer som du säkert har noterat att arrangeras på Svenska Mässan, 19-21 januari 2021.

Under de tre mässdagarna kommer deltagarna att erbjudas ett unikt seminarieprogram riktat till alla som på något sätt är verksamma inom kollektivtrafiken. Det blir ett högklassigt program som skall behandla gemensamma frågor, dagsaktuella ämnen, framtid och utveckling. Här skall ges utrymme för nya tankar, friska idéer och het debatt.

För att fånga upp alla goda idéer på ämnen och talare vill vi bjuda in dig att komma med förslag på det som du vill lyssna på. Vilka ämnen intresserar dig? Vet du någon bra talare eller kanske en Keynote speaker?

Vi har redan börjat jobba med programmet så vänta inte med att skicka in!

Lämna förslag på ämne och/eller talare och var med och påverka innehållet »

Tack på förhand!


Har ni frågor rörande seminarieprogrammet kontakta gärna:

Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik
mattias.andersson@svenskkollektivtrafik.se
08-452 71 39

Charlotte Erlandsson, Sveriges Bussföretag
charlotte.erlandsson@transportforetagen.se
08-762 71 84

Ge oss ditt förslag på talare och ämnen