Pris för studentuppsats

Uppsatstävling – skicka in ditt bidrag

Studenter som skriver om kollektivtrafik på väg, har chansen att vara med och tävla om 60 000 kronor. Skicka in ditt bidrag till uppsatstävlingen idag.  Vinnaren koras under Persontrafik 2020!

Det är K2, Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik som delar ut pris till det för kollektivtrafiken bästa examenspriset under 2019-2020.

Syftet med priset är att sprida kunskap bland studenter på landets högskolor och universitet om kollektivtrafikens viktiga roll för ett hållbart samhälle. Samtidigt vill prisets instiftare bättre ta tillvara studenternas egna frågeställningar och perspektiv kring kollektivtrafik.

En projektgrupp med representanter från Sverige Bussföretag, K2 och Svensk Kollektivtrafik gör bedömningen av de insända uppsatserna. Bedömningskriterier utgår ifrån vilken nytta uppsatsen ger för den samlade kollektivtrafikbranschen och dess vetenskapliga kvalitet. Priset delas ut i samband med Persontrafik 2020 i oktober i Göteborg.

Senaste ansökningdatum
Studenter som vill söka ska skicka in sitt bidrag senast den 30 juni 2020 till info@k2centrum.se.
Mer information finns på k2centrum.se.


Vinnare av uppsatstävlingen 2018

2018 års bästa examensarbete på temat ”Kollektivtrafik på väg” gick till Frida Odbacke, Lunds universitet, för examensarbetet ”Bedömningsverktyg för svensk BRT – Redskap för planering och utvärdering av högkvalitativa bussystem i Sverige”

Juryns motivering löd:
”För att ha tydliggjort vad BRT är i den svenska kontexten och därmed ökat förståelsen för BRT samt att ha utformat ett praktiskt och användarvänligt verktyg för planering av BRT-system som fungerar i Sverige. Verktyget hjälper till att skapa en konkret bild av det som många hittills haft en vag idé om. Arbetet är mycket välskrivet, håller god vetenskaplig höjd och är ingenjörsmässigt exemplariskt genomfört.”

Helena Svensson, utbildningskoordinator på K2, var  juryns ordförande 2018.

– Vi är verkligen glada att kunna dela ut det här priset. Det sätter fokus på forskningen kring aktuella kollektivtrafikfrågor och det var flera intressanta och viktiga teman som dök upp bland årets examensarbeten. Det är många duktiga studenter som intresserar sig för kollektivtrafik och det är mycket lovande inför framtiden, säger Helena Svensson.

Förutom Helena Svensson ingick Lars Annerberg från Sverige Bussföretag och Lars Sandberg från Svensk Kollektivtrafik i juryn. Priset sponsrades av SKL, Nobina, Nettbuss Sverige, Keolis, Arriva, Transdev och Björks& Byberg.